Yeme Bozukluklarında Beslenme

Normal ve sağlıklı beslenmek, yalnızca bireyin ne yediği değil, aynı zamanda nasıl, neden yediği ve beslenme ile ilgili tutum ve davranışlarıyla da ilgili bir durumdur. Yemek yeme her birey için farklı anlam taşırken bireyin fiziksel durumu, yaşam tarzı ve duygusal gereksinimlerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Yeme bozukluklarında kastedilen ise, bireyin mental ve duygusal durumundan kaynaklanan bir bozukluk nedeniyle yetersiz veya aşırı besin tüketimine yol açan olgular bütünüdür. Yeme bozukluklarını anoreksiya nevroza, bulimiya nevroza ve başka türlü adlandırılamayan yeme bozuklukları olarak sınıflandırmak mümkündür. Yeme bozukluklarında beslenme tedavisinin amacı, besleyici yeme alışkanlıklarının geliştirilerek normal fizyolojik fonksiyonları ve fiziksel aktiviteyi sağlayacak beslenme rehberliğini sağlamaktır.